Jump to content

Naše služby

 

Je velmi těžké vyjmenovat plný rozsah naší práce.  U některých klientů "pouze" vedeme účetnictví. U jiných přebíráme téměř celou administrativu a snažíme se, aby firmy měly více času na vlastní podnikatelskou činnost  a "papírování" nechali na nás.

Co běžně zpracováváme:

 • zpracování měsíčních uzávěrek, roční účetní závěrky
 • evidence faktur přijatých a vydaných
 • zaúčtování bankovních výpisů a pokladních dokladů,
 • evidence majetku a odpisů
 • zpracování mezd a zastupování při kontrolách ZP, SP
 • zpracování pokladů pro daňová přiznání (DPPO, silniční daň, vyúčtování daně ze závislé činnosti atd), příznání podává daňový poradce
 • zpracování dokladů a přiznání k DPH, včetně všech povinných výkazů
 • zastupování na finančním úřadě - vysvětlení po telefonu, kontroly a zastupování na úřadech zajišťujeme přes kvalifikovaného  daňového poradce se zkušenostmi ve složitých kauzách a kontrolách, specialistu na daňový řád a procesy s daněmi souvisejícími
 • běžné účetní a personální poradenství
 • komunikace s bankami, pojišťovnami, dodavateli i odběrateli
 • posouzení uzavíraných smluv z daňového hlediska
 • příprava pokladů pro výběrová řízení, banky ap.
 • návrh a zpracování účetních směrnic

Kontaktní informace

AFK Consult s.r.o.
Vídeňská 149/125a
Brno
61900
Česká republika
IČ:
DIČ